Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie Iławskim w roku 2018 r. – Projekt

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie iławskim w roku 2018”, w którym mogą brać udział byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego.

Założenia projektu z informacją odnośnie grupy docelowej, czasu realizacji oraz form wsparcia, znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:

http://ilawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty