Pomoc Społeczna

– Ogólne zasady udzielania pomocy społecznej

– Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje

– Pomoc społeczna polega w szczególności na

– Główne cele pomocy społecznej

– Zasady udzielania pomocy społecznej

– Wysokość dochodu uprawniająca do korzystania ze świadczeń

– Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje

– Osoby ubiegające się o pomoc w formie świadczeń pieniężnych

– Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje

– Do dochodów nie wlicza się

– Informacje dodatkowe