Kampania Biała Wstążka

          „Biała Wstążka” jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.         

           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie ponownie włączył się w Kampanię „Białej Wstążki”. Kampania ta prowadzona jest w ponad 55 krajach świata. To największa na świecie akcja będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej wobec kobiet. Kampania trwa od 25 listopada do 10 grudnia 2017 roku.

            Wzorem lat ubiegłych MOPS w Lubawie, jako instytucja niosąca pomoc ofiarom przemocy w rodzinie organizuje tzw. „otwarte drzwi”. Dnia 2 grudnia 2017 roku (sobota) w godz. 9-13 w ramach Kampanii „Białej Wstążki” osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m.in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy domowej.

            Tego dnia dyżur pełnić będą: specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, asystent rodziny oraz dzielnicowy z Komisariatu Policji w Lubawie.