Podsumowanie Świątecznej Zbiórki Żywności 2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa składa serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrego serca za udział w Świątecznej Zbiórce Żywności organizowanej wspólnie z Bankiem Żywności w Olsztynie w dniach od 29.XI – 30.XI.2019r.
Słowa uznania i wdzięczności za okazaną pomoc oraz umożliwienie prowadzenia akcji kierujemy do właścicieli i personelu sklepów, wolontariuszy, koordynatorów, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Prątnicy  i Lubawie, Urzędu Miasta Lubawa.
Dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy i ofiarności mieszkańców zebraliśmy 1.462,59 kg żywności.
Z pozyskanych produktów zostały stworzone paczki żywnościowe, które przed świętami Bożego Narodzenia trafią do 69 rodzin z terenu miasta i gminy Lubawa.  Uzupełnią one zapasy najuboższych rodzin, osób niepełnosprawnych, samotnych i schorowanych, znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej, korzystających  z pomocy społecznej w/w ośrodków.