Podsumowanie Świątecznej Zbiórki Żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa składa serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrego serca za udział w Świątecznej Zbiórce Żywności organizowanej wspólnie z Bankiem Żywności w Olsztynie w dniach od 30.XI – 01.XII.2018r.
Słowa uznania i wdzięczności za okazaną pomoc oraz umożliwienie prowadzenia akcji kierujemy do właścicieli i personelu sklepów, wolontariuszy, koordynatorów, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Byszwałdzie i Lubawie, Urzędu Miasta Lubawa.
Dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy i ofiarności mieszkańców zebraliśmy 1.006 kg żywności.
Za pozyskanych produktów zostały stworzone paczki żywnościowe, które przed świętami Bożego Narodzenia trafią do 68 rodzin z terenu miasta i gminy Lubawa.  Uzupełnią one zapasy najuboższych rodzin, osób niepełnosprawnych, samotnych i schorowanych, znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej, korzystających  z pomocy społecznej w/w ośrodków.