„Szkoła dla Rodziców”

W dniu 05 czerwca 2016 r. odbyły się kolejne czwarte zajęcia  „Szkoły dla Rodziców”, wszystkie sesje miały charakter warsztatowy. Celem powyższych spotkań było nabycie oraz rozwój konkretnych umiejętności wychowawczych.

Tematyka poszczególnych sesji dotyczyła:

Sesja I: zapoznanie się, integracja grupy, omówienie jak pragniemy wychować dzieci oraz jak chronić je przed zagrożeniami.

Sesja II: granic w wychowaniu, jak wyznaczać granice dla zachowań, granice a poczucie bezpieczeństwa oraz zasady i normy w rodzinie.

Sesja III: czym są uczucia, jak sobie z nimi radzić oraz jak pomóc dziecku, by radziło sobie z własnymi emocjami.

Sesja IV: zachęcanie dzieci do współpracy, jak egzekwować określone zachowanie, metody i techniki zachęcające dzieci do współpracy.

Powyższe sesje prowadzone były przez Dorotę Nidzworską – pracownika socjalnego oraz Violettę Lewandowską – asystenta rodziny.