„Szkoła dla Rodziców”

W dniu 16.05.2017 r. rozpoczęły się pierwsze warsztaty  „Szkoły dla Rodziców”. Zajęcia mają na celu uświadomić rodzicom jak powinni postępować, aby poprawić swoje relacje z dziećmi. Warsztaty pozwalają na lepszą komunikację z dzieckiem oraz właściwe radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych z dziećmi oraz emocjami. Szkolenie pokaże jak zachęcić dziecko do współpracy i samodzielności.

Organizatorem „Szkoły dla Rodziców” jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie. Spotkania prowadzone będą cyklicznie przez Panią Dorotę Nidzworską, Panią Violettę Lewandowską oraz Panią Iwonę Zielińską.

Sporządziła: Dorota Nidzworska