WARSZTATY EDUKACJI EKONOMICZNEJ 17.01.2017 r.

popz

W dniu 17 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 (I grupa) i 11:30 (II grupa) zostały zorganizowane warsztaty edukacji ekonomicznej – „Gospodarowanie budżetem domowym”,  które odbyły się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa. Celem prowadzonych warsztatów było wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez przekazanie informacji/wiedzy z zakresu:

  • gospodarowania budżetem domowym,
  • planowania budżetu domowego,
  • uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.

Dzięki warsztatom uczestnicy mogli nabyć nowe umiejętności, między innymi takie jak:

  • podstawowe zasady gospodarowania budżetem domowym,
  • informacje na temat efektywnego oszczędzania,
  • umiejętności planowania budżetu domowego.

W warsztatach łącznie uczestniczyło 25 osób, do udziału w zajęciach zakwalifikowane zostały osoby korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ Podprogram 2016.