Wyniki naboru 1/2016 Referent ds. Informatyki

 

                                                                       

                                      INFORMACJA O WYNIKU NABORU

                                                      na stanowisko

                                        referent do spraw informatyki

                           w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie

          

 

      Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie, został wybrany Pan Wojciech Jakubowski zamieszkały w Lubawie.

 

 

                                                  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Wojciech Jakubowski spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze NR 1/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Kandydat posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków. Kandydat w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał 100% punktów.

 

 

 

Lubawa, 13 stycznia 2017 r.

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubawie

 

/-/ Bożena Knabe