Wyniki naboru na stanowisko referent do spraw koordynacji usług opiekuńczych oraz kadr

                                       INFORMACJA O WYNIKU NABORU

                                                          na stanowisko

                referent do spraw koordynacji usług opiekuńczych oraz kadr

                            w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie

          

          Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko          

          w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie, została wybrana

          Pani Dorota Rzemińska  zamieszkała w Lubawie.

 

 

                                             Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

     Oferta Pani Doroty Rzemińskiej spełniła wymagania formalne i kwalifikacyjne określone

     w ogłoszeniu o naborze  NR 2/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.  

     Kandydatka w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała 20 pkt – 100 %.

     Pani Dorota Rzemińska. posiada wykształcenia w zakresie administracji publicznej.      

 

 

Lubawa, 29 listopada 2017 r.                                                

 

 

 

                                                                                                                 Kierownik

                                                                                           Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                 w Lubawie

                                                                                                         /-/  Bożena Knabe