Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dietetyczne pn. „ Superfood z elementami tworzenia chemii domowej ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Bank Żywności w Olsztynie zapraszają osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019 na bezpłatne warsztaty dietetyczne  pn. „ Superfood
z elementami  tworzenia chemii domowej ” , które odbędą się 17 marca 2020 r. o godz. 9.30 (I grupa) i 11.00 (II grupa) w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A. 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m. in:

 • podniesienie wiedzy na temat marnowania żywności
 • podniesienie umiejętności w sposobach niwelowania marnowania żywności
 • poznanie sposobów na wykorzystanie poszczególnych produktów dostępnych
  w gospodarstwie domowym na przygotowanie środków czystości
 • poznanie sposobów na dobre gospodarowanie kosztami w gospodarstwie domowym
 • poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
 • poznanie sposobów na komponowanie wartościowego jadłospisu
 • poznanie żywności superfood i sposobów jej zastosowania w gospodarstwie domowym

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m. in.:

 • umiejętności prawidłowego gospodarowania produktami spożywczymi
 • umiejętności tworzenia własnych środków czystości
 • poznają właściwości poszczególnych składników i możliwości ich wykorzystania do produkcji własnych środków czystości

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 89 645 28 55, bądź w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A.