Zapraszamy na bezpłatne warsztaty kulinarne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Bank Żywności w Olsztynie zapraszają osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019 na bezpłatne warsztaty kulinarne pn. „ Wykorzystuję – nie marnuję, czyli zero waste w kuchni” , które odbędą się 4 marca 2020 r. o godz. 8.00
(I grupa) i 10.00 ( II grupa) w Strażnicy OSP Lubawa.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m. in:

  • poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
  • poznanie sposobów na komponowanie wartościowych posiłków z wykorzystaniem produktów często marnowanych
  • poznanie sposobów na ograniczenie marnowania żywności w kuchni

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych w kuchni,
  • zdobędą informację nt. wykorzystania produktów spożywczych by zapobiec ich marnowaniu,
  • zdobędą umiejętności komponowania posiłków z często marnowanych produktów spożywczych,
  • zdobędą informacje na temat wykorzystania resztek produktów

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 89 645 28 55, bądź w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A.