Zapraszamy na warsztaty dietetyczne pn. „ Fakty i mity żywieniowe”, „Cały ten cukier”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Bank Żywności w Olsztynie zaprasza osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018  na warsztaty dietetyczne pn. „ Fakty i mity żywieniowe”, „Cały ten cukier” , które odbędą się dnia 7 maja 2019 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa o godzinie 10.00 ( grupa I) i 11.30 ( grupa II).

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji
 w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

  • poznanie zasad prawidłowego sposobu żywienia,
  • obalanie mitów dotyczących prawidłowego sposobu żywienia,
  • nauka odróżniania prawidłowych informacji żywieniowych od fałszywych,
  • przekazanie wiedzy dotyczącej problemu marnowania żywności,
  • uświadomienie roli i zalet świadomego gospodarowania żywnością,
  • poznanie wpływu spożycia cukru na organizm dzieci i dorosłych,
  • poznanie zdrowych zamienników cukru.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A, tel. 89 645 28 55.