Zapraszamy na warsztaty edukacji ekonomicznej

WARSZTATY EDUKACJI EKONOMICZNEJ

Dnia 19 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 ( grupa I) i 11.00 (grupa II)  w sali sesyjnej Urzędu Miasta
w Lubawie odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej dla osób zakwalifikowanych
do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Celem prowadzonych warsztatów będzie wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

  • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,
  • Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu,
  • Uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • poznają podstawowe zasady gospodarowania budżetem domowym,
  • zdobędą informacje na temat efektywnego oszczędzania,
  • zdobędą umiejętności planowania budżetu domowego.

 

 

Osoby zainteresowane do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A ( dotyczy osób zakwalifikowanych do udziału w programie POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017).