Zapraszamy na Warsztaty pn. „Żywność superfood” , „Warsztaty niemarnowania żywności”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Bank Żywności w Olsztynie zaprasza osoby zakwalifikowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 do udziału warsztatach pn. „Żywność superfood” , „Warsztaty niemarnowania żywności” , które odbędą się dnia 17 czerwca 2020 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A w godzinach od 9.00-10.30 ( I grupa), 10.30– 12.00 ( II grupa), 12.00 – 13.30 ( III grupa).

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

  • Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
  • Poznanie sposobów na komponowanie wartościowego jadłospisu,
  • Poznanie żywności superfood i sposobów jej zastosowania w gospodarstwie domowym

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych
  • zdobędą informację nt. żywności superfood
  • zdobędą umiejętności komponowania zbilansowanych posiłków z wykorzystaniem żywności superfood, 
  • zdobędą informacje na temat wykorzystania żywności superfood w produktach poza żywieniowych

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A, tel. 89 645 28 55.