Aktualności

Zapraszamy do projektu Rodzinnie w Lubawie


Plakat promocyjny projektu Rodzinnie w LubawiePlakat informacyjny projektu Rodzinnie w Lubawie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.pdf
 2. Zmiana z 10 kwietnia 2019 r. do regulaminu rekrutacji z dnia 4 kwietnia 2019 r.pdf

Załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa:

 1. Oświadczenie o przystąpieniu do projektu (Załącznik nr.1).pdf
 2. Formularz uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr. 2).pdf
 3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (Załącznik nr. 4).pdf
 4. Oświadczenie beneficjenta/partnera beneficjenta/ członka personelu projektu/ uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr. 5/ nr. 7 do umowy).pdf
 5. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku (Załącznik nr. 6).pdf
 6. Karta oceny uczestnika (Załącznik nr.7).pdf
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr. 8).pdf
 8. Klauzula Informacyjna dla uczestników projektu (Załącznik nr. 9).pdf

Zasada równości szans i niedyskryminacji:


Zapraszamy na Piknik Rodzinny

 1. Regulamin Pikniku Rodzinnego.pdf