Obszar Rewitalizowany – wykaz ulic

OBSZAR REWITALIZOWANY – wykaz ulic

 • Dworcowa
 • Gdańska
 • Kupnera
 • Kopernika
 • Grunwaldzka
 • św. Barbary
 • Poznańska
 • Pomorska
 • Ogniowa
 • Kowalska
 • Kilińskiego
 • Browarowa
 • Ratuszowa
 • Warszawska
 • Rzepnikowskiego
 • Pod Murami
 • Kościelna
 • Spichlerzowa
 • Zamkowa
 • Podgórna
 • Bankowa
 • Plac Zamkowy
 • Jagiellońska
 • 19 Stycznia
 • Rynek

 

 

Projekt Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19