KAMPANIA BIAŁA WSTĄŻKA

„Biała Wstążka” jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.   

          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie ponownie włączył się w Kampanię „Białej Wstążki”. Kampania ta prowadzona jest w ponad 55 krajach świata. To największa na świecie akcja będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej wobec kobiet. Kampania trwa od 25 listopada do 10 grudnia.

          Wzorem lat ubiegłych MOPS w Lubawie, jako instytucja niosąca pomoc ofiarom przemocy w rodzinie organizuje tzw. „otwarte drzwi”. Dnia 4 grudnia 2020 roku (piątek) w godz. 9-13 w ramach Kampanii „Białej Wstążki” osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m.in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy domowej.

          Tego dnia dyżur pełnić będą: pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie i asystent rodziny.