Personel Projektu

Zarządzenie Nr 5/RPO/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „Kompleksowe usługi aktywizacyjo-integracyjne na rzecz rodzin”

Zespól projektowy „Kompleksowe usługi aktywizacyjo-integracyjne na rzecz rodzin”

  1. Kierownik projektu – Bożena Knabe
  2. Koordynator projektu – Anna Burkiewicz
  3. Obsługa informatyczna – Wojciech Jakubowski
  4. Obsługa kadrowa – Dorota Rzemińska
  5. Księgowość projektu – Katarzyna Kaźmierska
  6. Pracownik socjalny – Anna Szubring – Kozłowska
  7. Pracownik socjalny – Edyta Bober
  8. Pracownik socjalny – Iwona Zielińska