Personel Projektu

Zarządzenie Nr 1/RPO/2019 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „Rodzinnie w Lubawie”

Zespól projektowy „Rodzinnie w Lubawie”

  1. Kierownik projektu – Bożena Knabe
  2. Koordynator projektu – Anna Burkiewicz
  3. Obsługa informatyczna – Wojciech Jakubowski
  4. Obsługa kadrowa – Dorota Rzemińska
  5. Księgowość projektu – Katarzyna Kaźmierska
  6. Pracownik socjalny – Anna Szubring – Kozłowska