„Szkoła dla Rodziców”

W dniu 05 czerwca 2016 r. odbyły się kolejne czwarte zajęcia  „Szkoły dla Rodziców”, wszystkie sesje miały charakter warsztatowy. Celem powyższych spotkań było nabycie oraz rozwój konkretnych umiejętności wychowawczych.

Tematyka poszczególnych sesji dotyczyła:

Sesja I: zapoznanie się, integracja grupy, omówienie jak pragniemy wychować dzieci oraz jak chronić je przed zagrożeniami.

Sesja II: granic w wychowaniu, jak wyznaczać granice dla zachowań, granice a poczucie bezpieczeństwa oraz zasady i normy w rodzinie.

Sesja III: czym są uczucia, jak sobie z nimi radzić oraz jak pomóc dziecku, by radziło sobie z własnymi emocjami.

Sesja IV: zachęcanie dzieci do współpracy, jak egzekwować określone zachowanie, metody i techniki zachęcające dzieci do współpracy.

Powyższe sesje prowadzone były przez Dorotę Nidzworską – pracownika socjalnego oraz Violettę Lewandowską – asystenta rodziny.

„Szkoła dla Rodziców”

W dniu 16.05.2017 r. rozpoczęły się pierwsze warsztaty  „Szkoły dla Rodziców”. Zajęcia mają na celu uświadomić rodzicom jak powinni postępować, aby poprawić swoje relacje z dziećmi. Warsztaty pozwalają na lepszą komunikację z dzieckiem oraz właściwe radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych z dziećmi oraz emocjami. Szkolenie pokaże jak zachęcić dziecko do współpracy i samodzielności.

Organizatorem „Szkoły dla Rodziców” jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie. Spotkania prowadzone będą cyklicznie przez Panią Dorotę Nidzworską, Panią Violettę Lewandowską oraz Panią Iwonę Zielińską.

Sporządziła: Dorota Nidzworska