Gwiazdkowa Niespodzianka

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie po raz drugi miał przyjemność wspólnie z Fundacja Ichthys zorganizować akcje pod nazwą „Gwiazdkowa Niespodzianka”.

        Akcja ta ma na celu przybliżyć ten radosny czas oczekiwania, jakim jest Boże Narodzenie. Jest to czas dzielenia się z drugim człowiekiem, niesienia radości oraz przypominania, jak ważną i niepowtarzalną istotą  jest każdy  człowiek.

        Projekt „ Gwiazdkowa Niespodzianka” zapoczątkowany został w 1990 roku w Walii przez Davida Cooke’a, który wysłał paczki potrzebującym dzieciom. Obecnie paczki są wysyłane i przekazywane przez dzieci i rodziny w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Finlandii, Szwajcarii i Nowej Zelandii.

        Na spotkanie przybyli goście z Niemiec, Kanady i Ukrainy, którzy zachęcali do okazywania miłości Bożej dzieciom na całym świecie oraz niesiania Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Całemu przedsięwzięciu towarzyszył taniec, śpiew oraz quiz wiedzy o Jezusie, w którym dzieci wykazały się dużą wiedzą. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowe paczki oraz słodki poczęstunek.

        Najbardziej magicznym momentem było otwarcie paczek, które wywołało wiele radości i uśmiechu na twarzach dzieci.

Dziękujemy za zbiórkę żywności

 

Świąteczna Zbiórka Żywności dla najbardziej potrzebujących to prawie tona … serca i wrażliwości!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa podsumowały tegoroczną grudniową „Świąteczną Zbiórkę Żywności” organizowaną wspólnie z Bankiem Żywności w Olsztynie.

W dniach 01-03.12.2017 roku w 26 sklepach na terenie miasta i gminy Lubawa przy oznaczonych koszach na darczyńców czekali wolontariusze – uczniowie szkół z terenu miasta i gminy Lubawa. Podczas tegorocznej Zbiórki Żywności udało się zebrać aż 959,55 kg artykułów spożywczych. Z przekazanych produktów powstaną teraz paczki żywnościowe, które przed świętami uzupełnią zapasy najuboższych rodzin, osób niepełnosprawnych, samotnych i schorowanych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, korzystających z pomocy społecznej w/w ośrodków.

Darczyńcom, sklepom, wolontariuszom, koordynatorom, Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszwałdzie i Lubawie oraz Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lubawie serdecznie dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki oraz za okazane serce i wrażliwość.

Wyniki naboru na stanowisko referent do spraw koordynacji usług opiekuńczych oraz kadr

                                       INFORMACJA O WYNIKU NABORU

                                                          na stanowisko

                referent do spraw koordynacji usług opiekuńczych oraz kadr

                            w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie

          

          Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko          

          w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie, została wybrana

          Pani Dorota Rzemińska  zamieszkała w Lubawie.

 

 

                                             Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

     Oferta Pani Doroty Rzemińskiej spełniła wymagania formalne i kwalifikacyjne określone

     w ogłoszeniu o naborze  NR 2/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.  

     Kandydatka w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała 20 pkt – 100 %.

     Pani Dorota Rzemińska. posiada wykształcenia w zakresie administracji publicznej.      

 

 

Lubawa, 29 listopada 2017 r.                                                

 

 

 

                                                                                                                 Kierownik

                                                                                           Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                 w Lubawie

                                                                                                         /-/  Bożena Knabe           

 

                                                            

Kampania Biała Wstążka

          „Biała Wstążka” jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.         

           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie ponownie włączył się w Kampanię „Białej Wstążki”. Kampania ta prowadzona jest w ponad 55 krajach świata. To największa na świecie akcja będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej wobec kobiet. Kampania trwa od 25 listopada do 10 grudnia 2017 roku.

            Wzorem lat ubiegłych MOPS w Lubawie, jako instytucja niosąca pomoc ofiarom przemocy w rodzinie organizuje tzw. „otwarte drzwi”. Dnia 2 grudnia 2017 roku (sobota) w godz. 9-13 w ramach Kampanii „Białej Wstążki” osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m.in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy domowej.

            Tego dnia dyżur pełnić będą: specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, asystent rodziny oraz dzielnicowy z Komisariatu Policji w Lubawie.