Projekt „Rodzinnie w Lubawie”

Zapytanie ofertowe nr 1/EFS/2019

na udzielanie usług przez psychologa na rzecz uczestników projektu pn.:   „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18.

 1. Zapytanie ofertowe nr. 1/EFS/2019.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.pdf
 7. Wzór umowy.odt
 8. Protokół z zapytania ofertowego (wybór oferty).pdf

Zapytanie ofertowe nr 2/EFS/2019

na udzielanie usług przez terapeutę na rzecz uczestników projektu pn.:  „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Zapytanie ofertowe nr. 2/EFS/2019.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Protokół z zapytania ofertowego.pdf


Zapytanie ofertowe nr 3/EFS/2019

na udzielanie usług przez prawnika na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Zapytanie ofertowe nr. 3/EFS/2019.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Protokół z zapytania ofertowego (wybór oferty ).pdf

Zapytanie ofertowe nr 4/EFS/2019

na udzielanie usług przez animatora na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Zapytanie ofertowe nr. 4/EFS/2019.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Protokół z oferty zapytaniowej.pdf

Zapytanie ofertowe nr 5/EFS/2019

na udzielanie usług trenera autoprezentacji/komunikacji interpersonalnej na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00  

 1. Zapytanie ofertowe nr. 5/EFS/2019.pdf 
 2. Formularz oferty.odt 
 3. Formularz oferty.pdf    
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf     
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf   
 6. Wzór umowy.odt        
 7. Wzór umowy.pdf  
 8. Protokół z oferty zapytaniowej.pdf   

Zapytanie ofertowe nr 6/EFS/2019

na udzielanie usług przez asystenta osoby niepełnosprawnej na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Zapytanie ofertowe nr. 6/EFS/2019.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Protokół z zapytania ofertowego.pdf

Zapytanie ofertowe nr 7/EFS/2019

na udzielanie usług przez opiekuna osób zależnych na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Zapytanie ofertowe nr. 7/EFS/2019.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Zapytanie ofertowe.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Protokół z zapytania ofertowego.pdf

Zapytanie ofertowe nr 8/EFS/2019

na udzielanie usług przez osobę prowadzącą warsztaty edukacyjno – rozwojowe na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Zapytanie ofertowe nr. 8/EFS/2019.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Protokół z zapytania ofertowego (wybór oferty).pdf

Zapytanie ofertowe nr 9/EFS/2019

na udzielanie usług przez osobę prowadzącą warsztaty plastyczne na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Zapytanie ofertowe nr. 9/EFS/2019.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Protokół z zapytania ofertowego (wybór oferty).pdf

Zapytanie ofertowe nr 10/EFS/2019

na udzielanie usług przez osobę prowadzącą warsztaty kulinarne na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Zapytanie ofertowe nr. 10/EFS/2019.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Protokół z oferty zapytaniowej.pdf

Zapytanie ofertowe nr 11/EFS/2019

na zakup laptopów z oprogramowaniem, drukarki, tablicy interaktywnej i laptopa do tablicy interaktywnej, szafy do przechowywania sprzętu. Zakup związany z realizacją projektu pn.:  „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Zapytanie ofertowe nr. 11/EFS/2019.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.pdf
 7. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.pdf
 8. Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.pdf
 9. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.pdf
 10. Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.pdf
 11. Klauzula informacyjna zamówienie publiczne.pdf
 12. Protokół z zapytania ofertowego.pdf

Ponowne zapytanie ofertowe nr 4/EFS/2019

na udzielanie usług przez animatora na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Ponowne zapytanie ofertowe nr. 4/EFS/2019.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Klauzula informacyjna zamówienie publiczne.pdf
 9. Protokół z ponownego zapytania ofertowego.pdf

Ponowne zapytanie ofertowe nr 6/EFS/2019

na udzielanie usług przez asystenta osoby niepełnosprawnej na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Ponowne zapytanie ofertowe.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Klauzula informacyjna zamówienie publiczne.pdf
 9. Protokół z ponownego zapytania ofertowego.pdf

Ponowne zapytanie ofertowe nr 7/EFS/2019

na udzielanie usług przez opiekuna osób zależnych na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Ponowne zapytanie ofertowe.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Klauzula informacyjna zamówienie publiczne.pdf
 9. Protokół z ponownego zapytania ofertowego.pdf
 10. Notatka służbowa z 17 maja 2019 r. do zapytania ofertowego nr 7/EFS/2019 z dnia 10.04.2019 r.pdf

Ponowne zapytanie ofertowe nr 10/EFS/2019

na udzielanie usług przez osobę prowadzącą warsztaty kulinarne na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Ponowne zapytanie ofertowe.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Klauzula informacyjna zamówienie publiczne.pdf
 9. Protokół z ponownego zapytania ofertowego.pdf

Ponowne zapytanie ofertowe nr 2/EFS/2019

na udzielanie usług przez terapeutę na rzecz uczestników projektu pn.:  „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Ponowne zapytanie ofertowe.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Klauzula informacyjna zamówienie publiczne.pdf
 9. Protokół z ponownego zapytania ofertowego.pdf

Ponowne zapytanie ofertowe nr 5/EFS/2019

na udzielanie usług trenera autoprezentacji/komunikacji interpersonalnej na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00  

 1. Ponowne zapytanie ofertowe.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Klauzula informacyjna zamówienie publiczne.pdf
 9. Protokół z ponownego zapytania ofertowego.pdf


 Zapytanie ofertowe nr 12/EFS/2019

na udzielanie usług przez opiekuna osób zależnych na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 1. Zapytanie ofertowe nr. 12/EFS/2019.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Klauzula informacyjna.pdf

 

 


                                    Zapytanie ofertowe nr 13/EFS/2019

na udzielanie usług przez osobę prowadzącą warsztaty plastyczne na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

 

 1. Zapytanie ofertowe nr. 13/EFS/2019.pdf
 2. Formularz oferty.odt
 3. Formularz oferty.pdf
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 5. Oświadczenie  o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym .pdf
 6. Wzór umowy.odt
 7. Wzór umowy.pdf
 8. Klauzula informacyjna.pdf
 9. Protokół z zapytania ofertowego.pdf