Projekt „Rodzinnie w Lubawie”

Zapytanie ofertowe nr 1/EFS/2019

na udzielanie usług przez psychologa na rzecz uczestników projektu pn.:   „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18.

  1. Zapytanie ofertowe nr 1/EFS/2019.pdf
  2. Formularz oferty.odt
  3. Formularz oferty.pdf
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu( Załacznik nr. 1).pdf
  5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym ( Załącznik nr. 2).pdf
  6. Wzór umowy.pdf