Kadra Ośrodka


 

 

Imię i Nazwisko Stanowisko
Iwona Marzena Zielińska Kierownik
Katarzyna Kaźmierska Główny Księgowy
Emilia Zdzichowska Pracownik Socjalny
Mirosława Grędzińska Specjalista Pracy Socjalnej
Anna Roznerska Specjalista Pracy Socjalnej
Iwona Zielińska Specjalista Pracy Socjalnej
Edyta Bober Pracownik Socjalny
Anna Szubring-Kozłowska Pracownik Socjalny
Hanna Maliszewska Starszy Inspektor
Ewelina Nowakowska Starszy Inspektor
Magdalena Grzywacz Księgowy
Magdalena Zielińska Inspektor
Dorota Rzemińska Inspektor
Wojciech Jakubowski Starszy Informatyk
Violetta Lewandowska Asystent Rodziny
Joanna Karczewska Asystent Rodziny
Joanna Uzarska Referent