Kadra Ośrodka


Imię i Nazwisko Stanowisko
Bożena Knabe Kierownik
Renata Galińska Główna Księgowa
Marianna Bartkowska Specjalista Pracy Socjalnej
Mirosława Grędzińska Specjalista Pracy Socjalnej
Joanna Jarząbek Specjalista Pracy Socjalnej
Anna Roznerska Specjalista Pracy Socjalnej
Iwona Zielińska Starszy Pracownik Socjalny
Dorota Nidzworska Pracownik Socjalny
Hanna Maliszewska Inspektor
Ewelina Szymańska Inspektor
Magdalena Knozowska Księgowy
Magdalena Zielińska Referent
Dorota Rzemińska Referent ds. Kadr i Usług opiekuńczych
Wojciech Jakubowski Referent ds. Informatyki
Violetta Lewandowska Asystent rodziny
Joanna Karczewska Asystent rodziny