Kadra Ośrodka


 

Imię i Nazwisko Stanowisko
Bożena Knabe Kierownik
Renata Galińska Główny Księgowy
Marianna Bartkowska Specjalista Pracy Socjalnej
Mirosława Grędzińska Specjalista Pracy Socjalnej
Joanna Jarząbek Specjalista Pracy Socjalnej
Anna Roznerska Specjalista Pracy Socjalnej
Iwona Zielińska Specjalista Pracy Socjalnej
Hanna Maliszewska Inspektor
Ewelina Szymańska Inspektor
Magdalena Knozowska Księgowy
Magdalena Zielińska Referent
Dorota Rzemińska Referent ds. Kadr i Usług opiekuńczych
Wojciech Jakubowski Referent ds. Informatyki
Violetta Lewandowska Asystent rodziny
Joanna Karczewska Asystent rodziny