Aktualności

                                                                  INFORMACJA


Dotycząca zmian związanych z wejściem powiatu iławskiego do strefy czerwonej oraz dalszą realizacją projektu pn. „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin”.

  1. Informacja.pdf


Zakończenie procesu rekrutacji

    Z końcem czerwca 2020 r. zakończono rekrutację do projektu pn. „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin”. 
Dnia 7 lipca 2020 r., w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 44 zorganizowano krótkie spotkanie otwierające projekt, w trakcie spotkania zapoznano uczestników z „Regulaminem uczestnictwa, procedurami wynikającymi z panującej w Polsce sytuacji epidemicznej oraz przekazano informację przypominającą o konieczności zasłaniania twarzy i nosa w trakcie zajęć i konieczności dezynfekcji rąk. Środki dezynfekcyjne oraz maseczki zostały zapewnione dla uczestników.
   W miesiącu lipcu i sierpniu 2020 r. realizowane są warsztaty dla dzieci: świetlica z animatorem oraz zajęcia plastyczne, dwa wyjścia do kina, wyjazd integracyjny, piknik, zajęcia z psychologiem indywidualne oraz grupowe dla rodzin oraz  warsztaty dla rodziców: trening komunikacji interpersonalnej. W miesiącu sierpniu przewidziano także warsztaty „Szyte na miarę”, których realizacja związana będzie z szyciem maseczek. 
 

 


Regulamin uczestnictwa w projekcie

  1. Regulamin uczestnictwa

 


 

Nadal trwa I etap rekrutacji do Projektu pn. „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” są jeszcze wolne, miejsca, zachęcamy do udziału w projekcie.

29.06.2020 r – 30.06.2020 r – drugi etap rekrutacji diagnoza z psychologiem.


 

Zapraszamy do projektu „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin”

 

Plakat promocyjny projektu „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin”


Plakat informacyjny projektu „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin”