Cele Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie

 Misja Ośrodka to ,,(…) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”.