Projekt „Rodzinnie w Lubawie”

                                                Zapytanie ofertowe nr 14/EFS/2020

na udzielanie usług przez osobę prowadzącą warsztaty kulinarne na rzecz uczestników projektu pn.: „Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0017/18-00

  1. Zapytanie ofertowe nr. 14/EFS/2020.pdf
  2. Formularz oferty.odt
  3. Formularz oferty.pdf
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
  5. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
  6. Wzór umowy.odt
  7. Wzór umowy.pdf
  8. Klauzula informacyjna.pdf
  9. Protokół z zapytnia ofertowego.pdf