Projekt ” Kompleksowe usługi aktywizacyjno-integracyje na rzecz rodzin”

Zapytanie ofertowe nr 1/EFS/2020

na udzielanie usług przez psychologa na rzecz uczestników projektu pn.:  „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19

 1. Zapytanie ofertowe 1/EFS/2020.pdf  
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 3. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 4. Wzór umowy.pdf
 5. Klauzula informacyjna.pdf
 6. Formularz oferty.pdf
 7. Formularz oferty.odt
 8. Protokół z zapytania ofertowego Nr 1/EFS/2020 – wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

                                                      Zapytanie ofertowe nr 2/EFS/2020

na udzielanie usług przez animatora na rzecz uczestników projektu pn.:
„Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy
o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19

 1. Zapytanie ofertowe 2/EFS/2020.pdf
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 3. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 4. Wzór umowy – umowa zlecenie.pdf
 5. Wzór umowy- wystawienie faktury.pdf
 6. Klauzula informacyjna.pdf
 7. Formularz oferty.pdf
 8. Formularz oferty.odt
 9. Protokół z zapytania ofertowego Nr 2EFS2020 – wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

                                                     Zapytanie ofertowe nr 3/EFS/2020

na udzielanie usług przez osobę prowadząca zajęcia plastyczne na rzecz uczestników projektu pn.:  „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19

 1. Zapytanie ofertowe 3/EFS/2020.pdf
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 3. Oświadczenie o nie powiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 4. Wzór umowy – umowa zlecenie.pdf
 5. Wzór umowy – wystawienie faktury.pdf
 6. Klauzula informacyjna.pdf
 7. Formularz oferty.pdf
 8. Formularz oferty.odt
 9. Protokół z zapytania ofertowego Nr 3EFS2020 – wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

                                                      Zapytanie ofertowe nr 4/EFS/2020

na udzielanie usług przez trenera komunikacji interpersonalnej na rzecz uczestników projektu pn.:  „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19

 1. Zapytanie ofertowe 4/EFS/2020.pdf
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 3. Oświadczenie o nie powiązaniu kapitałowym lub osobowym z Zamawiającym.pdf
 4. Wzór umowy – umowa zlecenie.pdf
 5. Wzór umowy – wystawienie faktury.pdf
 6. Klauzula informacyjna.pdf
 7. Formularz oferty.pdf
 8. Formularz oferty.odt
 9. Protokół z zapytania ofertowego Nr 4EFS2020 – wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

                                                   Zapytanie ofertowe nr 5/EFS/2020

na udzielanie usług przez opiekuna dla osób zależnych na rzecz uczestników projektu pn.:  „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19

 1. Zapytanie ofertowe 5/EFS/2020.pdf
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 3. Oświadczenie o nie powiązaniu  kapitałowym lub osobowym z Zamawiającym .pdf
 4. Wzór umowy – umowa zlecenie.pdf
 5. Wzór umowy – wystawienie faktury.pdf
 6. Klauzula informacyjna.pdf
 7. Formularz oferty.pdf
 8. Formularz oferty.odt
 9. Protokół z zapytania ofertowego Nr 5EFS2020 – wybór najkorzystniejszej oferty.pdf
                                     Zapytanie ofertowe nr 6/EFS/2020

dotyczące zakupu laptopów z oprogramowaniem na rzecz uczestników projektu pn.:„Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19

 1. Zapytanie ofertowe nr 6/EFS/2020.pdf
 2. Formularz oferty.pdf
 3. Formularz oferty.odt 
 4. Opis przedmiotu zamawiającego.pdf
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu/Oświadczenie o niepowiązaniu osobowym lub kapitałowym z Zamawiającym.pdf
 6. Klauzula informacyjna.pdf 
 7. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.pdf
 8. Oświadczenie o poufnosci.pdf
 9. Protokół z zapytania ofertowego – wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

                                            Zapytanie ofertowe nr 7/EFS/2020

na udzielanie usług przez prawnika na rzecz uczestników projektu pn.: „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19

 

 1. Zapytanie ofertowe nr 7/EFS/2020.pdf
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 3. Oświadczenie o nie powiązaniu kapitałowym lub osobowym z Zamawiającym.pdf
 4. Wzór umowy –  umowa zlecenie.pdf
 5. Wzór umowy – wystawienie faktury.pdf
 6. Klauzula Informacyjna.pdf
 7. Formularz oferty.odt
 8. Formularz oferty.pdf
 9. Oświadczenie wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art 13 lub 14 RODO.pdf
 10. Protokół z zapytania ofertowego – wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

Zapytanie ofertowe nr 8/EFS/2020

na udzielanie usług przez osobę prowadzącą warsztaty z I pomocy na rzecz uczestników projektu pn.: „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19

 1. Zapytanie ofertowe nr 8/EFS/2020.pdf
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał nr. 2.pdf
 3. Oświadczenie o nie powiązaniu kapitałowym lub osobowym z Zamawiającym zał nr. 3.pdf
 4. Wzór umowy – umowa zlecenie zał.pdf
 5. Wzór umowy – wystawienie faktury.pdf
 6. Klauzula informacyjna zał nr. 5.pdf
 7. Formularz oferty zał nr. 1.odt
 8. Formularz oferty zał nr. 1.pdf
 9. Oświadczenie o poufności zał nr. 1 do umowy.pdf
 10. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO zał nr. 2 do umowy.pdf
 11. Protokół z zapytania ofertowego.pdf

Zapytanie ofertowe nr 1/EFS/2021

na udzielanie usług przez terapeutę na rzecz uczestników projektu pn.:  „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/EFS/2021.pdf
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał nr 2.pdf
 3. Wzór umowy – umowa zlecenie.pdf
 4. Wzór umowy – wystawienie faktury.pdf
 5. Klauzula informacyjna – zał. nr 3.pdf
 6. Formularz ofert – zał nr 1.odt
 7. Formularz ofert – zał nr 1.pdf
 8. Oświadczenie o poufności zał nr 1 do umowy.pdf
 9. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zał nr 2 do umowy.pdf
 10. Protokół z zapytania ofertowego terapeuta.pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 2/EFS/2021

na udzielanie usług przez osobę prowadzącą „Szkołę dla rodziców” na rzecz uczestników projektu pn.:  „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19

 1. Zapytanie ofertowe nr 2/EFS/2021.pdf
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał nr 2.pdf
 3. Wzór umowy – umowa zlecenie.pdf
 4. Wzór umowy – wystawienie faktury.pdf
 5. Klauzula informacyjna – zał nr 3.pdf
 6. Formularz oferty zał nr 1.odt
 7. Formularz oferty zał nr 1.pdf
 8. Oświadczenie o poufności zał nr 1 do umowy.pdf
 9. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zał nr 2 do umowy.pdf
 10. Protokół z zapytania ofertowego szkoła dla rodziców.pdf

Zapytanie ofertowe nr 3/EFS/2021

na udzielanie usług przez osobę prowadzącą warsztaty zdrowego żywienia i gospodarowania budżetem domowym na rzecz uczestników projektu pn.:  „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19

 1. Zapytanie ofertowe nr 3/EFS/2021.pdf
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał nr 2.pdf
 3. Wzór umowy – umowa zlecenie.pdf
 4. Wzór umowy – wystawienie faktury.pdf
 5. Klauzula informacyjna zał nr 3.pdf
 6. Formularz oferty – zał nr 1.odt
 7. Formularz oferty  – zał nr 1.pdf
 8. Oświadczenie o poufności zał nr 1 do umowy.pdf
 9. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zał nr 2 do umowy.pdf
 10. Protokół z zapytania ofertowego trening ekonomiczny.pdf

Zapytanie ofertowe nr 4/EFS/2021

na udzielanie usług przez osobę prowadzącą warsztaty wizerunkowe – fryzjer na rzecz uczestników projektu pn.:  „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19

 1. Zapytanie ofertowe nr 4/EFS/2021.pdf
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał nr 2.pdf
 3. Wzór umowy  – umowa zlecenie .pdf
 4. Wzór umowy – wystawienie faktury.pdf
 5. Klauzula informacyjna zał nr 3.pdf
 6. Formularz oferty.odt
 7. Formularz oferty.pdf
 8. Oświadczenie o poufności zał nr 1 – do umowy.pdf
 9. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zał nr 2 – do umowy.pdf
 10. Protokół z zapytania ofertowego warsztaty wizerunkowe – fryzjer.pdf

  Zapytanie ofertowe nr 5/EFS/2021

na udzielanie usług przez osobę prowadzącą warsztaty wizerunkowe – kosmetyczka na rzecz uczestników projektu pn.:  „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19

 1. Zapytanie ofertowe nr 5/EFS/2021.pdf
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał nr 2.pdf
 3. Wzór umowy – umowa zlecenie.pdf
 4. Wzór umowy – wystawnie faktury.pdf
 5. Klauzula informacyjna zał nr 3.pdf
 6. Formularz oferty.odt
 7. Formularz oferty.pdf
 8. Oświadczenie o poufności zał nr – do umowy.pdf
 9. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zał nr 2 – do umowy.pdf
 10. Protokół z zapytania ofertowego kosmetyczka.pdf

Zapytanie ofertowe nr 6/EFS/2021

na udzielanie usług przez osobę prowadzącą zajęcia ruchowe dla rodzin będących uczestnikami projektu pn.:  „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19

 1. Zapytanie ofertowe nr 6/EFS/2021.pdf
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał nr 2 .pdf
 3. Wzór umowy – umowa zlecenie.pdf
 4. Wzór umowy – wystawienie faktury.pdf
 5. Klauzula informacyjna zał nr 3.pdf
 6. Formularz oferty.odt
 7. Formularz oferty.pdf
 8. Oświadczenie o poufności zał nr 1 – do umowy.pdf
 9. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zał nr 2 – do umowy.pdf
 10. Protokół z zapytania ofertowego zajęcia ruchowe.pdf