Odbiór Produktów Żywnościowych – termin marzec 2018 r.

 

 

Informujemy, że odbiór produktów żywnościowych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 odbędzie się
w dniach:

28.03.2018 r. : 9.00 – 14.00
29.03.2018 r. : 9.00 – 13.00
Miejsce odbioru: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie,
ul. Rzepnikowskiego 7.

                                                                                                                                                   

Wielkanocna zbiórka żywności – podsumowanie

                                         Wielkanocna zbiórka żywności – podsumowanie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa podsumowały tegoroczną „ Wielkanocną Zbiórkę Żywności” organizowaną wspólnie z Bankiem Żywności w Olsztynie.

W dniach 16-17.03.2018 r. w 26 sklepach na terenie miasta i gminy Lubawa wolontariusze – uczniowie szkół z terenu miasta i gminy Lubawa zbierali żywność dla osób najbardziej potrzebujących. Podczas tegorocznej zbiórki udało się zebrać 703,34 kg artykułów spożywczych.
Z przekazanych produktów powstały paczki żywnościowe, które przed świętami uzupełnią zapasy najuboższych rodzin, osób niepełnosprawnych, samotnych i schorowanych znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej, korzystających z pomocy społecznej w/w ośrodków.

 

Darczyńcom, sklepom, wolontariuszom, koordynatorom, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Byszwałdzie i Lubawie oraz Urzędowi Miasta  Lubawa serdecznie dziękujemy za pomoc
w przeprowadzeniu zbiórki oraz okazane serce i wrażliwość.

 

Odbiór produktów żywnościowych

Informujemy, że odbiór produktów żywnościowych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 odbędzie się
w dniach:

16.02.2018 r. : 9.00 – 14.30
19.02.2018 r. : 9.00 – 13.00
Miejsce odbioru: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie,
ul. Rzepnikowskiego 7.