Zapraszamy na Warsztaty pn. „Żywność superfood” , „Warsztaty niemarnowania żywności”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Bank Żywności w Olsztynie zaprasza osoby zakwalifikowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 do udziału warsztatach pn. „Żywność superfood” , „Warsztaty niemarnowania żywności” , które odbędą się dnia 17 czerwca 2020 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A w godzinach od 9.00-10.30 ( I grupa), 10.30– 12.00 ( II grupa), 12.00 – 13.30 ( III grupa).

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

 • Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
 • Poznanie sposobów na komponowanie wartościowego jadłospisu,
 • Poznanie żywności superfood i sposobów jej zastosowania w gospodarstwie domowym

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych
 • zdobędą informację nt. żywności superfood
 • zdobędą umiejętności komponowania zbilansowanych posiłków z wykorzystaniem żywności superfood, 
 • zdobędą informacje na temat wykorzystania żywności superfood w produktach poza żywieniowych

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A, tel. 89 645 28 55.

 

Zmiana terminu warsztatów dietetycznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie informuje, że zaplanowane na dzień 17 marca 2020 r.  warsztaty dietetyczne pn.  „ Superfood z elementami tworzenia chemii domowej”  zostają przełożone na dzień 17 kwietnia 2020 r. w godzinach : 9.30 (  grupa I) i 11.00 ( grupa II) . Miejsce realizacji : sala sesyjna Urzędu Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dietetyczne pn. „ Superfood z elementami tworzenia chemii domowej ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Bank Żywności w Olsztynie zapraszają osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019 na bezpłatne warsztaty dietetyczne  pn. „ Superfood
z elementami  tworzenia chemii domowej ” , które odbędą się 17 marca 2020 r. o godz. 9.30 (I grupa) i 11.00 (II grupa) w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A. 

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m. in:

 • podniesienie wiedzy na temat marnowania żywności
 • podniesienie umiejętności w sposobach niwelowania marnowania żywności
 • poznanie sposobów na wykorzystanie poszczególnych produktów dostępnych
  w gospodarstwie domowym na przygotowanie środków czystości
 • poznanie sposobów na dobre gospodarowanie kosztami w gospodarstwie domowym
 • poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
 • poznanie sposobów na komponowanie wartościowego jadłospisu
 • poznanie żywności superfood i sposobów jej zastosowania w gospodarstwie domowym

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m. in.:

 • umiejętności prawidłowego gospodarowania produktami spożywczymi
 • umiejętności tworzenia własnych środków czystości
 • poznają właściwości poszczególnych składników i możliwości ich wykorzystania do produkcji własnych środków czystości

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 89 645 28 55, bądź w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty kulinarne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Bank Żywności w Olsztynie zapraszają osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019 na bezpłatne warsztaty kulinarne pn. „ Wykorzystuję – nie marnuję, czyli zero waste w kuchni” , które odbędą się 4 marca 2020 r. o godz. 8.00
(I grupa) i 10.00 ( II grupa) w Strażnicy OSP Lubawa.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m. in:

 • poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
 • poznanie sposobów na komponowanie wartościowych posiłków z wykorzystaniem produktów często marnowanych
 • poznanie sposobów na ograniczenie marnowania żywności w kuchni

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych w kuchni,
 • zdobędą informację nt. wykorzystania produktów spożywczych by zapobiec ich marnowaniu,
 • zdobędą umiejętności komponowania posiłków z często marnowanych produktów spożywczych,
 • zdobędą informacje na temat wykorzystania resztek produktów

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 89 645 28 55, bądź w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A.