KAMPANIA BIAŁA WSTĄŻKA

„Biała Wstążka” jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.   

          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie ponownie włączył się w Kampanię „Białej Wstążki”. Kampania ta prowadzona jest w ponad 55 krajach świata. To największa na świecie akcja będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej wobec kobiet. Kampania trwa od 25 listopada do 10 grudnia.

          Wzorem lat ubiegłych MOPS w Lubawie, jako instytucja niosąca pomoc ofiarom przemocy w rodzinie organizuje tzw. „otwarte drzwi”. Dnia 4 grudnia 2020 roku (piątek) w godz. 9-13 w ramach Kampanii „Białej Wstążki” osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m.in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy domowej.

          Tego dnia dyżur pełnić będą: pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie i asystent rodziny.

 

 

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty kulinarne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Bank Żywności w Olsztynie zapraszają osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019 na bezpłatne warsztaty kulinarne pn. „ Wykorzystuję – nie marnuję, czyli zero waste w kuchni” , które odbędą się 4 marca 2020 r. o godz. 8.00
(I grupa) i 10.00 ( II grupa) w Strażnicy OSP Lubawa.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m. in:

  • poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
  • poznanie sposobów na komponowanie wartościowych posiłków z wykorzystaniem produktów często marnowanych
  • poznanie sposobów na ograniczenie marnowania żywności w kuchni

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych w kuchni,
  • zdobędą informację nt. wykorzystania produktów spożywczych by zapobiec ich marnowaniu,
  • zdobędą umiejętności komponowania posiłków z często marnowanych produktów spożywczych,
  • zdobędą informacje na temat wykorzystania resztek produktów

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 89 645 28 55, bądź w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A.

 

Informacje o Projekcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI

Informujemy, iż Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Akademia Samodzielności”. Projekt potrwa od 1 marca 2019 do 31 marca 2021.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 150 osób/rodzin, w tym 110 osób z niepełnosprawnościami (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z terenu Iławy i powiatu iławskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do skorzystania z bezpłatnej oferty wsparcia szczególnie zapraszamy przedstawicieli rodzin wielodzietnych (z trójką i więcej dzieci), a także rodziny z dzieckiem (0-3 lat) zagrożonym niepełnosprawnością.

Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch turach:

I nabór marzec 2019

II nabór luty-marzec 2020

Wszelkie pytania i zgłoszenia można kierować do Biura Projektu:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie

I piętro, pokój 101 (poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 15:00)

14-202 Iława, ul. Wiejska 2 D

Telefon: 500 292 014, e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl

Aktualności i dokumenty rekrutacyjne do pobrania tu: http://www.psoni.ilawa.pl/akademia-samodzielnosci/