Podsumowanie Wielkanocnej Zbiorki Żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa składa serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrego serca za udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności zorganizowanej wspólnie z Bankiem Żywności w Olsztynie.

Dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy i ofiarności mieszkańców zebraliśmy 892,63 kg żywności.

Z pozyskanych produktów zostały stworzone paczki żywnościowe, które trafiły do 60 rodzin
z terenu miasta i gminy Lubawa. Uzupełnią one zapasy najuboższych rodzin, osób niepełnosprawnych, samotnych i schorowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.