Świąteczna zbiórka żywności

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa pod patronatem i opieką organizacyjno – promocyjną Banku Żywności w Olsztynie organizuje „Świąteczną Zbiórkę Żywności” dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących w dniach
30 listopada i 1 grudnia 2018 roku ( piątek, sobota).

Z pomocy skorzystają przede wszystkim niedożywione dzieci, ubogie rodziny, osoby niepełnosprawne, chore, a także ludzie w podeszłym wieku i osoby bezdomne z terenu Miasta
i Gminy Lubawa.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie osoby o przyłączenie się do akacji.