Odbiór produktów żywnościowych

Informujemy, że odbiór produktów żywnościowych w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 odbędzie się
w dniach:

16.02.2018 r. : 9.00 – 14.30
19.02.2018 r. : 9.00 – 13.00
Miejsce odbioru: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie,
ul. Rzepnikowskiego 7.